030 - 274 17 26

Revalidatie

Na een operatie of langdurig ziekbed, is het verstandig om weer te werken aan de belastbaarheid van je lichaam. Dit betekent vaak een langdurig traject, waar je optimaal begeleidt wordt door een van onze therapeuten. Langdurig houdt niet in, een traject waar de therapeut continue de hand vasthoudt van degene die revalideert. Vaak is in het begin van dit traject intensiever contact, waar de therapeut kennis overdraagt, zodat je hiermee aan de slag kan. Natuurlijk gebeurt dit loslaten in overleg met de jou, en zijn er regelmatige contactmomenten om de voortgang van het revalidatie proces te bespreken en te begeleiden