030 - 274 17 26

Osteopathie

Osteopathie is een veilige behandelmethode, die gebaseerd is op principes uit embryologie, fysiologie, anatomie en neurologie. Een osteopaat onderscheidt drie verschillende bewegende systemen in het lichaam. Het craniosacrale systeem, het orgaansysteem en het bewegingsapparaat. In het onderzoek door de osteopaat komen altijd deze drie systemen aan de orde. De osteopaat behandelt ook kinderen, baby’s en zwangere vrouwen. In Nederland zijn de osteopaten verenigd in de NVO, de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie.

Actifytaal werkt samen met een aantal osteopaten, welke geraadpleegd kunnen worden als de klachten daartoe aanleiding geven.