030 - 274 17 26

Second opinion

Onder een second opinion wordt verstaan: De onafhankelijke beoordeling van een lichamelijke klacht door een andere therapeut dan de behandelend therapeut.

Dit kan nuttig zijn bij twijfels over de diagnose, onzekerheid over de geboden behandeling of als de behandeling niet aanslaat zoals je verwacht had. Je mag immers best kritisch zijn als het gaat om je lichaam. Het advies betekent niet dat je direct onder behandeling hoeft te komen bij Actifytaal. Vaak kun je met het advies (mondeling of schriftelijk) bij de behandelend therapeut prima verder. De second opinion moet vooral worden gezien als een hulpmiddel bij het nemen van een weloverwogen besluit over de te volgen behandeling. Een second opinion is geen motie van wantrouwen jegens de behandelaar, het is de mogelijkheid om meer informatie en een frisse of andere kijk op de feiten te verkrijgen.