Is een pluspraktijk een kwalitatief betere fysiotherapie praktijk?

Net verhuisd naar een nieuwe stad. Na de verhuizing heb ik nogal last van mijn rug. Een probleem dat ik wel vaker ken alleen nu maar niet lijkt over te gaan. Toch te zwaar getild denk ik met een zucht. Op zoek naar een fysiotherapeut is mijn conclusie. Ik duik het internet op en zie een aantal fysiotherapie praktijken die bij mij in de buurt zitten. Ik lees over zogenaamde plus praktijken. Hoe weet ik eigenlijk wat een kwalitatief goede fysiotherapeut is? En is een plus praktijk een kwalitatief betere praktijk dan een praktijk die dit predicaat niet draagt?

Op Google lees ik het volgende: ‘Een plus praktijk is voldoet niet alleen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar een stapje verder gaan. Bij de kwaliteitseisen (waar iedere fysiotherapeut aan moet voldoen red.) gaat het bijvoorbeeld om de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van klanttevredenheids-onderzoeken, een standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van de klachten, het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht. Andere voordelen van een pluspraktijk zijn de bereikbaarheid, de openingstijden en de wachttijd’.

Klinkt goed denk ik maar wil ik wel een standaard procedure. Ik voel mij namelijk niet zo ‘standaard’. Wat er niet staat maar wel blijkt uit verder onderzoek op Google is dat de verzekeraar deze zogenaamde plus praktijken beloont met een extra vergoeding maar ook dat de klanttevredenheid bij deze plus praktijken juist blijkt te verminderen. Zo zouden deze praktijken te veel met administratie bezig zijn om ‘kwaliteit’ vast te leggen en dus data verzamelen voor de zorgverzekeraar. Dit zou ten koste gaan van de patiënt. Hmmm… dus wat de zorgverzekeraar kwaliteit vindt, vind de patiënt dus niet. Toch eens verder spitten.

Even een plus praktijk en een ‘gewone’ praktijk vergelijken dan maar. Wat vind ik belangrijk:

 • Openingstijden
  Het blijkt dat iedere praktijk die ik vind, ook de ‘gewone’ praktijk, ruime openingstijden heeft. Wil een praktijk zijn klanten tegemoet komen, dan zullen zij ruime openingstijden moet hebben. Geen verschil dus.
 • Kwaliteit
  Belangrijke pijler want ik wil nu echt eens van dit probleem af. In beide praktijken zijn de therapeuten gecertificeerd volgens de eisen van de eigen beroepsvereniging.  De plus praktijken hebben meer structuur gegeven aan het inzichtelijk maken van deze kwaliteit. Maar uit onderzoek blijkt juist dat de klanttevredenheid bij plus praktijken daardoor juist achteruit gaat. Patiënten voelen zich niet meer gezien en serieus genomen en voelen zich meer een data-verzamel-object.
 • Duur van de behandeling
  Ik hou namelijk helemaal niet van een zgn. ‘pappen en nat houden’ praktijk. Een therapeut die mijn eigen verantwoordelijkheid van mij afneemt door elke week tweemaal af te spreken omdat dit beter zou zijn voor mijn genezing.  Mijns inzien is dit af te lezen aan de visie en missie van de praktijk. Op naar de ‘over ons’ pagina van de fysiotherapie praktijken. Hierin herken ik mijn eigen filosofie van herstel of juist niet. Dit staat los van wel of niet een plus praktijk zijn. Overigens zie ik nergens openheid van zaken omtrent behandelcijfers.
 • Tarief
  Wanneer ik door mijn beperkt aantal behandelingen heen ben, dien ik zelf te betalen als ik daarvoor kies. Na analyse zie ik dat een plus praktijk meest van tijd ruim duurder is dan een “gewone” praktijk. Logisch, er gaat natuurlijk veel meer tijd zitten in het administratie verhaal van plus zijn. Dit moet ook betaald worden.
 • Privacy
  Wat blijkt na het zien van een documentaire op tv getiteld ‘De GGZ, de jacht op uw medische gegevens’, de plus praktijk is plus geworden, doordat men gegevens verstrekt over de zorg aan de verzekeraar. Dit zijn mijn (medische) gegevens als patiënt. No way!

Na het kijken van deze documentaire en mijn onderzoek op Google weet ik dat de plus in plus praktijken voornamelijk gaat om informatie inwinnen. De zorgverzekeraar wil gegevens hebben en heeft de zorgverlener hiervoor voor het karretje gespannen.

Het is zoiets als whatsapp wat laatst voor €11,6 miljard verkocht is, enkel voor informatie en gegevens van haar klanten. Nou, daar kunnen de grote jongens zorgverzekeraars naar fluiten, mijn informatie blijft lekker waar die hoort. Bij de therapeut met beroepsgeheim, privacy en klantgerichtheid, waar de kwaliteit het wint van de centen.

Dezelfde dag bel ik een “gewone” praktijk bij mij in de buurt.

 

8 Comments

 1. Goed stuk Robert!
  Mooi omschreven vanuit een reëel patientperspectief.

  Grt Andreas

 2. Ik werk in een pluspraktijk…..kwaliteit beter? Ik denk van niet: gefrustreerd personeel vanwege de vele administratie en controles (audits) van verzekeraars en hun vriendjes. EEN WASSEN NEUS!!

  Ik ga snel op zoek naar een niet-plus-praktijk om relaxter te werken en meer lol te hebben. Dat komt ten goede aan de kwaliteit denk ik.

  • Tja en wat als Achmea nu van elke praktijk pluspraktijk wil maken? Dan is het kiezen of delen: of je wordt pluspraktijk, of je hebt geen contract met Achmea c.s zodat de patiënten daarvan 25% zelf kunnen betalen. Geweldige service van Achmea!

 3. Zelf ben ik fysiotherapeut. Als iemand mij deze vraag stelt zeg ik altijd:
  “ga op zoek naar een praktijk die NIET plus- is en ook niet wil worden”.
  (Om de redenen die jij ook noemt)

 4. Zeer goed stuk, het is ook onzin al die gegevens te verstrekken, weer een manier om uiteindelijk de zorg te willen beheersen vanuit de macht van de zorgverzekeraars. Plus betekend doen wat de zorgverzekeraar zegt en dan wordt je deels beloont, dus voor de patiënten is een wassen neus…
  Dossiers en lijstjes zeggen niks

 5. Bij praktijken van artsen en therapeuten is het zaaks je zo assertief mogelijk op te stellen om de simpele reden dat je verplichte verzekerd bent. Ze hebben je maar als klant te behandelen. Je hoeft je niet te laten afpoeieren of wachtlijsten voor lief te nemen. Zorgverzekeraars zijn dienstverleners maar soms lijken het wel verkopers van polissen.


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *